baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default
Kalendarium 2017/2018
Kalendarium PDF Drukuj Email
Wpisał administrator   
Poniedziałek, 04. Wrzesień 2017 17:59

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Zakończenie I półrocza

26 stycznia 2018r.

4

Ferie zimowe:

29 stycznia  – 11  lutego 2018r.
Lubelskie,
Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie,
Śląskie 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5

Rozpoczęcie II półrocza

18 lutego 2018 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 03 kwietnia 2018r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna

    - część matematyczno-przyrodnicza

    - część z języka obcego nowożytnego


b) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

·  18 kwietnia 2018 r.

·  19  kwietnia 2018r.

·  20 kwietnia 2018r.


  (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

a) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c


 

b) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 18, 19, 20 kwietnia 2018r.

oraz:

30.04.2018r.

02.05.2018r.
04.05.2018r.

01.06.2018r.

19.06.2018r.

 

 

 

9

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

11

Zebrania z rodzicami

I półrocze:
11 września 2017r.
4  grudnia 2017r. (podanie zagrożeń)

22 stycznia 2018r.
II półrocze:

9 kwietnia 2018r.

12

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

I półrocze:
6 listopada 2017r.
8 stycznia 2018r.

II półrocze:
5 marca 2018r.
7 maja 2018r.
4 czerwca 2018r.

13

Uroczystości i imprezy integracyjne

  • Wigilie klasowe – 22  grudnia 2017r.
  • Święto szkoły – 11 stycznia 2018r.
  • Majówka  - 30 maja 2018r.
  • Wycieczki klasowe -  14 -18 maja 2018r.
  • Bal klas trzecich – 8 czerwca 2018r.