baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default
Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka to znaczące miejsce na mapie naszej szkoły. W ramach projektu MEN i Sportu pod hasłem "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej" wyposażona ona została w cztery komputery ze stałym dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw programów edukacyjnych. Z pracowni tej korzystają chętnie wszyscy gimnazjaliści. Uczniowie wiedzą, że komputery służą nie tylko do rozrywki i zabawy. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach edukacji czytelniczej i medialnej kształcą bowiem umiejętności poszukiwania informacji na dany temat w internecie. Komputery wykorzystywane są też do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, m.in. poprzez wykonywanie prezentacji multimedialnych w programie Power Point. Dzięki tworzeniu tych prezentacji młodzież poszerza swą wiedzę oraz umiejętności.

W przytulnej czytelni uczniowie mogą korzystać też ze zbioru encyklopedii, słowników i innych potrzebnych do samokształcenia materiałów, czytać czasopisma popularnonaukowe oraz miło spędzać czas. W bibliotece organizowane są wystawy, wystawki, konkursy. Tutaj odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. Naszymi gośćmi byli m.in. A. Wilczkowski i P. Pustelnik. Tutaj spotykają się redaktorzy szkolnej gazetki, tutaj szkolny kabaret szuka pomysłów na  występy, tutaj młodzi literaci, posługując się programem Microsoft Word zapisują swe utwory w komputerze.

Wyznajemy pogląd, iż "biblioteka może być miejscem wolnego czasu, swoistym azylem dzieciństwa, gdzie mogą współistnieć wszystkie formy aktywności rozbudzające inteligencję dziecka i jego wrażliwość”, dlatego też oferujemy zajęcia dla młodzieży zainteresowanej informatyką i dziennikarstwem. W naszej szkole powstaje gazetka internetowa SuperMycha. Od 2010 roku uczniowie wykorzystują w praktyce swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki i nie tylko.  Wydali do tej pory 21 numerów szkolnego pisemka. Aby było to możliwe, konieczne stało się wyposażenie ich w podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Dlatego też podczas dodatkowych bezpłatnych zajęć zainteresowani uczniowie mogą opanować podstawy sztuki dziennikarskiej na warsztatach prowadzonych w bibliotece szkolnej.  Stanowią one dobra okazję, aby inspirować uczniów do twórczej pracy, pobudzać do samodzielności, ćwiczyć i rozwijać umiejętności literackie oraz sprawność językową, wzbogacać zasób słownictwa, zapoznawać z podstawowymi gatunkami dziennikarskimi, rozwijać umiejętności w zakresie poszukiwania informacji i selekcjonowania ich. Uczniowie mają okazję dowiedzenia się jak wygląda praca dziennikarza w gazecie codziennej – zajęcia warsztatowe w redakcji Expresu Ilustrowanego. Wszystkie wyżej wymienione działania stwarzają możliwość rozbudzenia w uczniach pasji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz praktycznego ich wykorzystania w postaci szkolnej gazetki internetowej.