baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Zakończenie I półrocza

18 stycznia 2019r.

4

Ferie zimowe:

11 lutego – 24  lutego 2019 r.
Lubelskie,
Łódzkie, Podkarpackie

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5

Rozpoczęcie II półrocza

19 stycznia 2019 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 24 kwietnia 2019 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna

    - część matematyczno-przyrodnicza

    - część z języka obcego nowożytnego


b) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

·  10 kwietnia 2019 r.

·  11 kwietnia 2019 r.

·  12  kwietnia 2019 r.


  (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

a) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c


 

b) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

oraz:

2.11.2018 r.

02.05.2019 r.

20.06.2019 r.

 

 

 

9

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2019r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

11

Zebrania z rodzicami

I półrocze:
10 września 2018 r. - zebranie z rodzicami
3  grudnia 2018 r. - zebranie z rodzicami +  (podanie zagrożeń)

14 stycznia 2019 r. - zebranie z rodzicami
II półrocze:

1  kwietnia 2019r. - zebranie z rodzicami

12

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

I półrocze:
5 listopada 2018 r.
7 stycznia 2019 r. konsultacje, wystawienie ocen śródrocznych
II półrocze: .
20 maja 2019 r. (poinformowanie o zagrożeniach)
3 czerwca 2019 r. konsultacje
10 czerwca - klasyfikacja roczna,
14 czerwca informacja o wynikach egzaminu
17 czerwca zatwierdzenie klasyfikacji

 

13

Uroczystości i imprezy integracyjne

  • Wigilie klasowe – 21  grudnia 2018 r.
  • Święto szkoły – 11 stycznia 2019
  • Wycieczki klasowe -  14 -18 maja 2019