baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Zakończenie I semestru

22 stycznia 2016 r.

4

Ferie zimowe:

16 stycznia  – 29  stycznia 2017 r.
Lubelskie,
Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie,
Śląskie 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5

Rozpoczęcie II semestru

30 stycznia 2017 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia - 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna

    - część matematyczno-przyrodnicza

    - część z języka obcego nowożytnego


d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

·  19 kwietnia 2017 r.

·  20  kwietnia 2017 r.

·  21 kwietnia 2017 r.


 

 
(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c


 

h) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

31 października 2016 r.

19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

2.05.2017 r.
16.06.2017 r.

20.06.2017 r.

 

 

 

9

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Ferie letnie

24czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

11

Zebrania z rodzicami

I semestr:
5 września 2016 r.
5  grudnia 2016 r. (podanie zagrożeń)
9 stycznia 2017

II semestr:

3 kwietnia 2017 r.
5 czerwca 2017 r. 

12

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

I semestr:
3 października 2016r.,
7 listopada 2016 r.
II semestr:
6 marca 2017 r.
8 maja 2017 r.

13

Uroczystości i imprezy integracyjne

  • Ślubowanie kl I – 14 października 2016 r.
  • Wigilie klasowe – 22  grudnia 2016 r.
  • Święto szkoły – 11 stycznia 2017 r.
  • Biesiada klas I – 17 lutego 2017 r.
  • Majówka  - 26 maja 2017 r.
  • Wycieczki klasowe -  15 -19 maja 2017 r.
  • Bal klas trzecich – 9 czerwca 2017 r.