baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default

Woda…W roku szkolnym 2013/2014 w klasie 3c Gimnazjum nr 22 w Łodzi w ramach przedmiotu zajęcia techniczne realizowany jest projekt edukacyjny POKL 3.3.4/2011 pod nazwą  „INNOWACYJNA TECHNIKA – Program zajęć technicznych dla gimnazjów” – Oś tematyczna „Woda”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

 W pierwszym semestrze realizowany jest moduł „Budownictwo wodne. Urządzenia i instalacje hydrauliczne.” natomiast w drugim moduł „Woda w technice”. Prace uczniów.

W obu modułach uczniowie zapoznawać się będą z różnorodnymi informacjami o wodzie: jej właściwościach, pozyskiwaniu, uzdatnianiu, użytkowaniu, obserwacją jej parametrów i zużycia, oczyszczaniu  oraz oszczędzaniu. Dokładne informacje o całym projekcie pod adresem  http://edu.not.org.pl