baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default


Realizacja programu szkoły promującej zdrowie w Gimnazjum nr 22
im. Jerzego Kukuczki w Łodzi
w roku szkolnym 2007-2008.

 1. Szkolny zespół promocji zdrowia :
  • Emilia Buczkowska – pielęgniarka,
  • mgr Iwona Binda-Polak – pedagog,
  • mgr Małgorzata Czekalska – bibliotekarka
  • mgr Ewa Czernek – nauczycielka WF,
  • mgr Lidia Durys – nauczycielka WF,
  • mgr Izabela Frydrych – nauczycielka WF,
  • mgr Alicja Krzemińska – nauczycielka języka polskiego,
  • mgr Urszula Pigułowska – nauczycielka biologii,
  • mgr Dominika Pytka-Franus – nauczycielka geografii,
  • mgr Elżbieta Strąkowska – nauczycielka chemii,
  • mgr Mariola Szkopek – nauczycielka biologii,
  • mgr Grażyna Torenc – nauczycielka fizyki,
  • mgr Jerzy Węgliński – nauczyciel WF,
  • mgr Ewa Mardini – wicedyrektor, koordynator szkolnego zespołu.
 2. Nasz program:
  • stworzenie odpowiednich warunków do pracy i nauki w budynku szkolnym,
  • poznanie własnej osobowości – kształtowanie inicjatyw mających na celu dalszy prawidłowy rozwój umożliwiający osiąganie sukcesów na miarę możliwości ucznia,
  • dążenie do tego, aby nasi uczniowi byli kreatywni, asertywni, akceptowali siebie i innych, byli świadomymi i aktywnymi członkami społeczności lokalnej.
 3. Realizacja programu
  1. uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości dzięki poznaniu własnej osobowości oraz skutecznemu zagospodarowaniu czasu wolnego:
   • nieodpłatne prowadzenie 20 kół przedmiotowych, w których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę,
   • możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz Klubu Karate 44,
   • udział uczniów w zawodach sportowych
    • sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców,
    • mistrzostwa w unihokeju dziewcząt i chłopców,
    • gimnazjalne mistrzostwa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,
    • gimnazjalne mistrzostwa w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców,
    • mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt i chłopców,
    • liga lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców,
    • miting w skoku wzwyż,
    • szkolny oraz okręgowy turniej szachowy,
   • uczestniczenie w zajęciach profilaktycznych:
    • sekty,
    • „Lot tak, odlot nie”,
    • nieagresywne rozwiązywanie konfliktów,
    • radzenie sobie ze stresem,
    • emocje (sposoby wyrażania i radzenia sobie z nimi),
    • zachowania asertywne,
    • „Jak radzić sobie z emocjami”,
    • program przeciwdziałania agresji - „Lider”,
    • odpowiedzialność karna nieletnich (używki, bezpieczne zachowania, wagary, przemoc),
    • „Od dziewczynki do kobiety”,
    • techniki relaksacyjne,
    • orientacja i poradnictwo zawodowe,
    • psychomanipulacja,
    • program profilaktyczny „Agresji, przemocy - stop”,
    • profilaktyka chorób układu krążenia,
    • program profilaktyczny - „Mam własne zdanie”,
    • profilaktyka uzależnień,
    • zajęcia integracyjne – „Poznajmy się”,
    • „Debata (problematyka alkoholowa i inne uzależnienia)”,
    • zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia),
    • „Jak radzić sobie ze stresem, poczuciem własnej wartości i samoakceptacją”,
    • profilaktyka uzależnienia od nikotyny,
   • udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty oraz w konkursach międzyszkolnych.
  2. uczniowie są świadomymi i aktywnymi członkami społeczności lokalnej:
   • zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych realizowane przez psychologów,
   • zajęcia integracyjne dla uczniów z danego poziomu klas:
    • biesiada gimnazjalistów dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców,
    • święto pieczonego ziemniaka dla uczniów klas drugich,
    • zabawa pożegnalna dla uczniów klas trzecich,
    • dyskoteki,
   • działalność charytatywna mająca na celu zebranie pieniędzy, ubrań, książek, zabawek dla Domu Małego Dziecka,
   • współpraca z Domem Opieki Społecznej „Włókniarz”.
  3. działania podejmowane, aby szkoła była przyjazna uczniom :
   • „Kolorowa Tolerancja”,
   • działanie Rzecznika Praw Ucznia,
   • wybór najsympatyczniejszej klasy,
   • kultywowanie tradycji świątecznych i narodowych,
   • szkolenie rodziców na temat:
    • sekt i subkultur,
    • „wiek kryzysu i buntu – trudy dojrzewania”,
    • świadomego planowania kariery zawodowej,
    • opracowanie i wdrożenie programu „Szkoła bez przemocy i uzależnień”,
   • debata „Czy nasza szkoła promuje zdrowie?”:
    • klasy drugie metoda projektów opracowują jeden z wybranych tematów i prezentują stoiska w dniu podsumowania debat, biorąc udział w konkursie na najlepszą prezentację:
     • klasa II A – Wpływ odżywiania na zdrowie i rozwój. Znaczenie drugiego śniadania,
     • klasa II B – Zdrowa Ziemia – zdrowy człowiek,
     • klasa II C – Bądź asertywnym – asertywność ułatwia życie,
     • klasa II D – Bezpieczeństwo w szkole. Udzielaniu pierwszej pomocy,
     • klasa II E – Agresja w szkole.
     • klasa II F – Higiena jamy ustnej i osobista,
     • klasa II G – Promowanie aktywnego odpoczynku
    • imprezy towarzyszące debacie:
     • sesje plakatowe – „Dziękuje nie piję”, „Dziękuję nie palę”,
     • prezentacje zainteresowań uczniowskich,
     • prezentacja oceny szkoły przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców,
     • referat „Strategie profilaktyczne w praktyce edukacyjnej” – wykład psychologa klinicznego na temat „Depresja młodzieńcza”,
     • prezentacja przedstawienia na temat uzależnień, przygotowana przez szkolną grupę MOPR,
  4. badania profilaktycznie:
   • w szkole jest codziennie pielęgniarka,
   • działa gabinet stomatologiczny, który ma podpisaną umowę z Łódzką Regionalną Kasą Chorych,
   • były przeprowadzane badania przez lekarza ortopedę dotyczące wad postawy wśród uczniów klas pierwszych.
  5. Współpraca z innymi organizacjami przy realizacji programu szkoły promującej zdrowie:
   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kopernika,
   • studenci Uniwersytetu Medycznego,
   • stowarzyszenie „Nadzieja”,
   • MOPiT,
   • firma „Set”,
   • stowarzyszenie „Między ludźmi”,
   • stowarzyszenie „Noe”,
   • Centrum Edukacji,
   • Creative Center,
   • Strażą Miejską,
   • III Komisariatem Policji.
 4. Plany na przyszłość:
  • realizacja dotychczasowych działań,
  • stałe monitorowanie realizowanych działań.