baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default
Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi


W naszej szkole uczniowie mogą realizować marzenia osiągania szczytów swoich możliwości i rozwoju w różnych dziedzinach, a pomogą im z pewnością zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Możemy więc poszczycić się dwiema pracowniami komputerowymi (s.35, 36), ufundowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny, w których uczniowie zgłębiają tajniki wiedzy informatycznej oraz przygotowują się do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

Klasopracownie są wyposażone w pomoce i urządzenia, służące lepszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Ich wystrój jest bogaty i ściśle związany z charakterem odbywających się tam zajęć.

W roku szkolnym 2011/2012 została utworzona pracownia ekologiczna (EKOSALA), przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.

W  ekosali (sala 123, I piętro) znajduje się:

 • ·         Wizualizer
 • ·         Tablica interaktywna
 • ·         Mikroskop z kamerą
 • ·         Projektor
 • ·         Mikroskopy optyczne dla uczniów
 • ·         Mierniki do pomiaru: głośności, promieniowania UV oraz temperatury
 • ·         Uniwersalny zestaw do badania jakości wody, gleby i powietrza
 • ·         Ekologiczna taśma czasowa biodegradacji odpadów
 • ·         Zestaw wysokiej jakości preparatów biologicznych
 • ·         Zestawy foliogramów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
 • ·         Nowe meble: gabloty, szafy, ławki, krzesła, tablice korkowe, ceramiczne
 • ·         Ogródek ziołowy

Pracownia chemiczna (s. 131, I piętro) została w roku szkolnym 2012/2013 wyposażona w zestawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego, który umożliwia samodzielne wykonywanie eksperymentów przez uczniów. Dostosowana jest ona pod względem przepisów BHP do wykonywania eksperymentów (cztery zlewy z ujęciem wodnym, stoły laboratoryjne, dygestorium z wyciągiem).  Znajduje się w niej również rzutnik multimedialny i komputer, co umożliwia prezentowanie uczniom filmów, ukazujących bardziej skomplikowane eksperymenty, wymagające specjalistycznego sprzętu i odczynników.

Przestronna i estetyczna pracownia fizyczna (s. 129) również może pochwalić się solidnym zapleczem. Znajdują się tu gabloty ze sprzętem wykorzystywanym do doświadczeń fizycznych, telewizor, video, grafoskop.

Dzięki tym pomocom lekcje fizyki są ciekawe, a wiedza łatwiejsza do przyswojenia. Na ścianie wyeksponowane zostały przejrzyste tablice, związane z przedmiotem, pomagające utrwalić podstawowe prawidła. Postaci najznamienitszych fizyków przybliżają zaś młodzieży osoby, które odniosły sukces w tej dziedzinie wiedzy. Być może właśnie w naszej pracowni zasiada już następca którejś z nich.

Matematyczne umysły rozwijają się w trzech pracowniach (s.223, 228, 229),   w których nauczyciele wraz z uczniami dbają o miłą atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy. Sale te wyposażone są w sprzęt multimedialny: telewizor, magnetowid, DVD oraz inne pomoce dydaktyczne (przyrządy geometryczne, plansze tematyczne, modele figur przestrzennych). W sali 223 znajduje się tablica interaktywna.

W sąsiadujących ze sobą salach (225, 226) odbywają się lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie. Wystrój klas powiązany jest ściśle z charakterem odbywających się zajęć. Pracownia wos-u to miejsce „europejskie”. Wiszą tu flagi państw UE, a na ścianie umieszczone są plakaty informujące o tej instytucji, jej historii i teraźniejszości. Pracownię historyczną ozdabiają zaś liczne reprodukcje scen batalistycznych z dziejów narodu polskiego. Obie sale wyposażone są w telewizor, magnetowid i DVD, dzięki czemu na lekcjach historii i wos-u uczniowie mogą oglądać filmy, w sposób atrakcyjny przybliżające im poznawaną tematykę.

Pracownia geograficzna mieści się w sali 224. Znajduje się tutaj standardowe wyposażenie: telewizor  i magnetowid, mapy, globusy, liczne plansze i plakaty, często autorstwa uczniów. Ostatnio pracownia została wzbogacona o tablicę interaktywną.

Lekcje języka polskiego odbywają się w pięciu przystosowanych do tego pracowniach polonistycznych (s.124, 125,126, 230, 231). Na zajęciach często wykorzystywany jest sprzęt multimedialny. Uczniowie oglądają tu filmy, słuchają muzyki, czytają wiersze, dyskutują, spierają się, śmieją, przeżywają chwile wzruszeń, buntu i uniesień, słowem-uczą się.

Do nauki języków obcych (j. angielskiego i niemieckiego) służą sale 127, 136. Ze względu na fakt, iż nauka języka obcego odbywa się z podziałem na grupy ćwiczeniowe, pomieszczenia te są niewielkie i kameralne. Ściany klas zdobią liczne plakaty związane tematycznie z tradycją, kulturą i historią krajów anglojęzycznych oraz Niemiec. Często zostały one wykonane przez uczniów i służą jako jedne z wielu pomocy dydaktycznych. Ponadto pracownie te wyposażone są w plansze i mapy, ułatwiające uczniom utrwalenie poznanych struktur gramatycznych oraz słowniki, będące źródłem nowego słownictwa. Jedną ze sprawności językowych jest umiejętność słuchania, dlatego też niezbędną i cenną pomocą służą magnetofony i odtwarzacze CD,  sala 127 została wyposażona w tablicę interaktywną.

Talenty plastyczne, muzyczne i techniczne  uczniowie rozwijają w  sali 28, która ze względu na swoją specyfikę ma niepowtarzalny klimat., tutaj zostają rozbudzone potrzeby estetyczne i kulturalne oraz chęć tworzenia. W pracowni wyeksponowane są różnorodne, piękne i ciekawe prace uczniów. Miejsce to zostało ostatnio wyposażone w dwie kuchnie elektryczne, chłodziarkę, szafki i stoły niezbędne do prowadzenia zajęć technicznych.

Lekcje religii mają miejsce w sali nr 30 i 32. Pracownie katechetyczne są duże, jasne i przestronne. W jednej z nich została położona nowa, estetyczna wykładzina, cennym nabytkiem stał się rzutnik wraz z ekranem.

Szkoła posiada doskonałe warunki do rozwijania umiejętności sportowych: ogromną salę gimnastyczną, siłownię oraz klub KARATE 44. Na jej terenie działa prężnie Uczniowski Klub Sportowy. Prowadzone są różnorodne formy aktywności fizycznej: m.in.  piłka siatkowa, koszykowa, piłka nożna, tenis, aerobic.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pani pielęgniarka, która przyjmuje ich w gabinecie, znajdującym się na terenie szkoły podstawowej, sąsiadującej z naszym gimnazjum, zaś w pokoju pedagoga na parterze  naszego gimnazjum każdy może rozładować swe emocje i znaleźć wsparcie.

W szkolnej stołówce młodzież może zaspokoić głód, spożywając smaczny obiad.